Zmluvy za Ministerstvo spravodlivosti SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20070528-1305 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o zverení služobného motorového vozidla do dočasného užívania 0 0 JUDr. Anton Chromík 19.12.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20070528-1320 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Dohoda o užívaní služobného motorového vozidla na služobné účely 0 0 JUDr. Anton Chromík 09.12.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20070604-0826 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Nájomná zmluva-SODEX stravovanie 10 0 SODEX spoločné stravovacie služby s.r.o 03.09.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20070605-1413 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke 0 0 Krajský súd v Banksej Bystrici 11.10.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20070606-0902 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu 0 0 Krajský súd v Bratislave 17.06.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20080312-1206 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku č. 137/2007-43 - výpočtová technika 0 0 Základná škola 15.07.2007 31.12.2007
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20080312-1243 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 137/2007-43 , motorové vozidlo Passat 0 0 Justičná akadémia 15.07.2007 31.12.2007
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20080314-1011 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o prevode nehnuteľného majetku štátu č. 137/08-44 2 0 Justičná akadémia 06.11.2007 31.12.2007
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20080314-1108 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č. 137/2007-44 -k.ú.Pezinok 0 0 Justičná akadémia 06.11.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000000/0000/0.0.-20080314-1238 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku -pečiatka DKdM 96/1080 0 0 Krajský súd v Bratislave 31.08.2007 31.08.2007
mssr-0040-000000/0000/0.0.-20080314-1346 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o bezodplatnom prevode hnutelného majetku štátu - pečiatka e.č. DKdM 96/1081 0 0 Krajský súd Trnava 31.08.2007 31.08.2007
mssr-0040-000000/0000/0.0.-20080317-0947 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 12191/2007-44/54898 14 0 Špeciálny súd v Pezinku 01.12.2007 01.12.2007
mssr-0040-000000/0000/0.0.-20080318-0735 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku č. 137/2007-43 - pečiatka DKdM 96/1082 0 0 Krajský súd Trenčín 31.08.2007 31.08.2007
mssr-0050-000513/1992/Zb.-20070607-1127 Ministerstvo vnútra SR MVSR GPSR - Dohoda o poskytovaní údajov MS SR a GP SR z ústrednej evidencie pobytu občanov vedenej MV SR 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 04.03.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20090130-1343 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby NASES - Memorandum o spoločnom zámere 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 22.01.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20090108-1328 Národný bezpečnostný úrad NBÚ - Zmluva o poskytovaní služby časovej pečiatky 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.01.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20090108-1328 Národný bezpečnostný úrad NBÚ - Zmluva o poskytovaní služby časovej pečiatky 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.01.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20080905-1103 NextiraOne Slovakia, s.r.o. ( bývalá f. Alcatele Business distr. s.r.o.) Zmluva o poskytovaní serviských služieb č. 8Z175 -tel.klapky 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.09.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20071207-1845 Octigon, a.s. OCTIGON - Zmluva o dielo - eParticipation 1 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 19.09.2007 31.12.2007
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20070606-1410 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Zmluva o odvoze a likvidácie odpadu 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 17.06.2005 Zmluva na dobu neurčitú.