Zmluvy za Ministerstvo spravodlivosti SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
mssr-0040-000000/0000/0.0.-20081125-1310 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva č......o prevode správy nehnuteľného majetku štátu 0 0 Ministerstvo obrany SR 25.11.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20070510-1017 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmuva o nájme- Caffe espresso 8 0 CAFFE ESPRESSO, spol. s r.o. 28.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000000/0000/0.0.-20090324-1032 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o bezodp.prevode ssprávy hnuteľného majetku č. 22959/2009-44/5377 0 0 Krajský súd Žilina 15.03.2009 15.03.2009
mssr-0070-000513/1992/Zb.-20090520-1133 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o poskytovaní elektronickej podoby ZZSR a OV za účelom ich ďalšieho publikovania (EUROPRINT) 0 0 Euro Print s.r.o. 07.11.2007 07.11.2010
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20090707-1535 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o nájme bytu - JUDr. Ivan Ruman 196 0 JUDr. Ivan Ruman 01.07.2009 30.06.2013
mssr-0040-000000/0000/0.0.-20091015-1513 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky DOHODA (o úhrade nákladov za služby spojené s užívaním nebytových priestorov) 0 0 Ministerstvo zahraničných vecí 15.10.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000000/0000/0.0.-20091026-1455 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke (výpožička časti nebytových priestorov budovy na Námestí slobody 12) 0 0 Centrum právnej pomoci 07.09.2009 07.09.2014
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20100217-1019 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu. 0 0 Spojená škola 01.11.2009 31.12.2009
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20100521-1354 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke , nebytové priestory 500 0 kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 26.04.2010 26.04.2015
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20100521-1406 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke č.278/1993 o správe majetku štátu 1 0 kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 26.04.2010 26.04.2010
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20100603-1131 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 0 0 Justičná akadémia 04.05.2010 04.05.2010
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20100603-1141 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o prevode správy hnuteľneho majetku štátu 0 0 Justičná akadémia 04.05.2010 04.05.2010
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20100608-1114 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke -NS SR 3 0 Najvyšší súd Slovenskej republiky 18.05.2010 18.05.2010
mssr-0090-000000/0000/0.0.-20100804-1313 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Darovacia zmluva o správe majetku štátu 0 0 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Strojnícka fakulta STU v Bratislave 31.05.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20100806-0919 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o nájme bytu - JUDr. Marián Varga 2 0 JUDr . Marián Varga 24.11.2006 31.07.2008
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20100806-1123 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o nájme bytu - JUDr. Bohdan Čeľovský 614 0 JUDr. Bohdan Čeľovský 24.11.2006 31.07.2008
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20100806-1147 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o nájme bytu - JUDr. Ján Zanovit 906 0 JUDr. Ján Zanovit 24.11.2006 31.07.2008
mssr-0090-000000/0000/0.0.-20100810-1522 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o spolupráci MS SR a Notárska komora SR 0 0 Notárska komora Slovenskej republiky 19.05.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20070523-1457 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke 0 0 Generálna prokuratúra SR 01.07.2005 15.06.2011
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20070524-1330 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 16686 z roku 2006 0 0 Generálna prokuratúra SR 13.11.2006 14.11.2006