Zmluvy za Ministerstvo spravodlivosti SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20081211-1138 Datalan a.s. DATALAN - Kúpna zmluva č. 88/2008 - notebooky 31 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 10.12.2008 31.12.2008
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20090109-0732 Datalan a.s. DATALAN - Kúpna zmluva č. 88/2008 - prenosné počítače 31 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 31.12.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20090512-0848 Datalan a.s. DATALAN - rámcová dohoda č. 6/2009 2 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 11.05.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20090512-0848/20091026-0933 Datalan a.s. DATALAN - čiastková zmluva č.1 uzatvorená na základe Rámcovej dohody č. 6/2009 402 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 22.09.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20070517-1409 Datanet s.r.o DATANET - Zmluva na technickú podporu a servis aplikačného programového vybavenia " Agenda konkurzu a vyrovnania " AKV 2 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.03.2000 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20080225-1638 Datanet s.r.o DATANET - Kúpna zmluva č. 1/2002 86 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 24.05.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090807-1129 Developer SK s. r. o. Dodávka a výmena nízkoteplotného kotla na MS SR 60 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 31.07.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20091204-1034 Developer SK s. r. o. Zmluva o dielo Developer SK s. r. o. (dodávka, montáž a inštalácia chladiaceho zariadenia) 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 04.12.2009 31.12.2009
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20100604-1042 Developer SK s. r. o. Zmluva o dielo - výmena závesných kondenzačných kotlov 1 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 25.05.2010 25.05.2010
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20080929-1301 DHL Expres (SLovakia ) spol. s.r.o. Zmluva o poskytovaní služby Express č. 004473 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 27.09.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20100804-1259 Diners Club Slovakia, s.r.o. Zmluva o vydaní firmených kariet Diners Club 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 14.02.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20091026-0948 Disig, a.s. Disig - zmluva o realizácii auditu súladu bezpečnostných štandardov IS MSSR s požiadavkami Výnosu MFSR z 8.9.2008 26 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 22.10.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20100615-0918 Disig, a.s. Disig - Zmluva o vypracovaní bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov č. D2010051101 19 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 25.05.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20100223-1309 ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti č. : 01/2010-protipožiarne zariadenia 16 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 16.02.2010 31.12.2013
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090930-1245 EMM-T, spol. s r. o. Zmluva o dielo (dodávka, montáž, oživenie, skúšobná prevádzka a uvedenie do činnosti klimatizačných zariadení na MS SR) 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 07.08.2009 21.08.2011
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20080730-1153 Energoplyn spol. s.r.o. Zmluva o dielo č. 12191-2007-44-61061 - dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky 22 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 20.12.2007 31.12.2007
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20080730-1202 Energoplyn spol. s.r.o. Zmluva o dielo č. 12191-2007-44-61057 - dodávka a montáž dispečerského pracoviska pri riadenie kotolne.... 19 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 17.12.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20100521-1128 Euro Data SK, a.s Kúpna Zmluva č.ED-22032010-2 11 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 29.03.2010 29.03.2010
mssr-0070-000513/1992/Zb.-20100603-1020 Euro Data SK, a.s Kúpna Zmluva č.ED-22032010-1 - Tonery 34 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 29.03.2010 31.12.2010
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20080314-1137 Euro Print s.r.o. Zmluva o poskytovaní elektronickej podoby Zbierok zák.SR 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 07.11.2007 07.11.2008