Zmluvy za Ministerstvo spravodlivosti SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20070510-1017 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmuva o nájme- Caffe espresso 8 0 CAFFE ESPRESSO, spol. s r.o. 28.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20080722-1318 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnutelného majetku č.489/2008-44/47260 0 0 Centrum právnej pomoci 15.07.2008 15.07.2008
mssr-0040-000000/0000/0.0.-20091026-1455 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke (výpožička časti nebytových priestorov budovy na Námestí slobody 12) 0 0 Centrum právnej pomoci 07.09.2009 07.09.2014
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20080710-1026 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti - parc. č. 3267/2 23 0 Delta D, a.s. 10.04.2008 19.06.2008
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20080710-1037 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti (MS SR) 23 0 Delta D, a.s. 10.04.2008 10.04.2008
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20080710-1026 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti - parc. č. 3267/2 23 0 Delta D, a.s. 10.04.2008 19.06.2008
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20080710-1037 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti (MS SR) 23 0 Delta D, a.s. 10.04.2008 10.04.2008
mssr-0070-000513/1992/Zb.-20090520-1133 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o poskytovaní elektronickej podoby ZZSR a OV za účelom ich ďalšieho publikovania (EUROPRINT) 0 0 Euro Print s.r.o. 07.11.2007 07.11.2010
mssr-0040-000000/0000/0.0.-20080319-1442 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o nájme nebytových priestorov 14 0 František Pánik-Parest-stravovacie služby 11.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000000/0000/0.0.-20080411-1257 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o bezodplatnom prevode hnutelného majetku štátu č. 16686/2006-43 - inter.vybav. bytových domov v Pezinku 0 0 Generálna prokuratúra SR 13.11.2006 13.11.2006
mssr-0040-000000/0000/0.0.-20080411-1400 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o bezodplatnom prevode nehnut.majetku štátu č. 16687/2006-43 - bytové domy - Pezinok 0 0 Generálna prokuratúra SR 02.11.2006 02.11.2006
mssr-0040-000000/0000/0.0.-20080411-1407 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o postúpení práv a povinností 0 0 Generálna prokuratúra SR 23.11.2006 23.11.2006
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20070523-1457 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke 0 0 Generálna prokuratúra SR 01.07.2005 15.06.2011
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20070524-1330 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 16686 z roku 2006 0 0 Generálna prokuratúra SR 13.11.2006 14.11.2006
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20080605-1331 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke - VW Passat Trendline 1,9 TDi - č. 12191/2008-44/31603 0 0 Generálne riaditeľsto ZVaJS SR 16.04.2008 31.08.2008
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20100806-0919 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o nájme bytu - JUDr. Marián Varga 2 0 JUDr . Marián Varga 24.11.2006 31.07.2008
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20070528-1305 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o zverení služobného motorového vozidla do dočasného užívania 0 0 JUDr. Anton Chromík 19.12.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20070528-1320 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Dohoda o užívaní služobného motorového vozidla na služobné účely 0 0 JUDr. Anton Chromík 09.12.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20100806-1123 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o nájme bytu - JUDr. Bohdan Čeľovský 614 0 JUDr. Bohdan Čeľovský 24.11.2006 31.07.2008
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20080418-1005 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o nájme bytu - JUDr. Klemanič 905 0 JUDr. Emil Klemanič 10.03.2007 31.07.2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>