Zmluvy bez uvedenia platnosti


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zmluva o dielo: Integrovaný systém správy taríf - ďalší rozvoj funkcionality č. SP 2021/15 0 0 30.11.2009 30.04.2011 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. 7669/2008 0 0 23.09.2008 23.09.2011 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 6529/1/2008 o poskytovaní služieb 0 0 25.07.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o dielo č. 3305/2009 0 0 12.03.2009 12.03.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. 8/EJV/2009 0 0 21.07.2009 21.07.2011 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Poistná zmluva o cestovnom poistení pre služobné cesty zamestnancov do zahraničia 0 0 01.01.2005 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva 0 0 05.02.2007 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o poskytovaní služieb č. 365/Ra/2008 0 0 08.03.2008 08.03.2018 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 46/21/S/2007 0 0 28.12.2007 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o poskytovaní služieb č. 04/03/CR/01 0 0 08.04.2004 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 5/2009 o poskytovaní služieb 0 0 07.07.2009 07.07.2019 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 3673/6/2009 o poskytovaní služieb 0 0 30.06.2009 30.06.2019 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o poskytovaní služieb č. 200403 0 0 02.12.2004 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o poskytovaní služieb číslo SA042701/2004 0 0 01.06.2004 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 02.09.2004 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 9568/1/2008 0 0 03.11.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 3673/9/2009 o poskytovaní služieb 0 0 30.06.2009 30.06.2019 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2004/1478/LSA-MT 0 0 21.06.2004 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o poskytovaní služieb číslo SZMT 005/04/JB 0 0 08.06.2004 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10/05/04 0 0 13.05.2004 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 042/1999-BN na zabezpečenie špeciálnych chemických rozborov pre oblasť analýzy potravín, ropných produktov, papiera a textilu pre Colnotechnické laboratórium CR SR v Bratislave 0 0 13.09.1999 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 043/1999- BN na zabezpečenie likvidácie laboratórnych vzoriek a umývanie obalov po zlikvidovaných vzorkách pre Colnotechnické laboratórium CR SR v Bratislave 0 0 24.09.1999 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o poskytovaní služby STN-online 0 0 25.03.2009 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č.46/3/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 28.12.2007 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
používanie aktuálnej verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS 0 0 01.06.2007
verejné obstarávanie zákazok na dodanie ,,Právne služby", ,,Kúpa súčasti na dovybavenie výpočtovou technikou", ,,Kúpa súčasti na dovybavenie kancelárskym nábytkom" 0 0 16.03.2010 30.04.2010
poskytovanie právnych služieb 0 0 04.05.2010 31.12.2010
dodávanie kancelárskeho nábytku 0 0 24.05.2010 31.12.2011
zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby a výkon funkcie technika požiarnej ochrany 0 0 01.06.2010
poskytnutie práv k Dizajn manuálu a komunikačného manuálu OP ZaSI pre ESF 2007_2013 a k fotografiám 0 0 08.06.2010 31.12.2015