Zmluvy bez uvedenia platnosti


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zmluva č. 46_48_S_2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 4832/5/2008 na vykonanie údržby a opráv fotokopírovacích strojov 0 0 20.06.2008 20.06.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva na dodanie tovaru č. 3264/1/2008 0 0 14.07.2008 14.07.2010 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva na dodanie tovaru č. 3264/2/2008 0 0 14.07.2008 14.07.2010
Zmluva na dodanie tovaru č.3264/4/2008 0 0 14.07.2008 14.07.2010
Zmluva č. Z-6-1668.1-02_10 o poskytovaní pozáručných servisných služieb 0 0 10.02.2010 09.02.2020 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Rámcová dohoda č. 152/1/2010 0 0 28.01.2010 28.01.2014 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Rámcová dohoda č. 152/4/2010 0 0 28.01.2010 28.01.2014 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Rámcová dohoda č. 152/2/2010 0 0 28.01.2010 28.01.2014 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Rámcová dohoda č. 152/3/2010 0 0 28.01.2010 28.01.2014 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. VZ 001/2009 0 0 10.03.2009 10.03.2013 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. 4/2009 0 0 05.06.2009 05.06.2013 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 51/2010 o ervise pre čističku - Vyšehradné 0 0 23.07.2010 31.12.2010
Zmluva č. 3567/09 o poskytovaní služieb 0 0 08.07.2009 08.07.2013 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č.3567/09 o poskytovaní služieb pre 4. časť 0 0 08.07.2009 08.07.2013
Zmluva č. 24/1/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 31.10.2007 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 44/1,2,5,7,8,9/2009 0 0 25.03.2009 25.03.2013
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č.08K0000056 0 0 25.09.2008 24.09.2012
Zmluva o poskytovaní služby podpory Microsoft Premier Support 0 0 01.07.2008 30.06.2011
Zmluva o technickej podpore prevádzky APV SYSNRD a EKR 0 0 01.07.2008 30.06.2011
Zmluva o zabezpečenní pozáručného servisu a profylaktiky 0 0 01.10.1999
Zmluva č. 24/9/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 31.10.2007 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s technickou podporou produktov D. Signer č. 38_2008 0 0 07.05.2008 07.05.2011 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s budovaním PKI č. 32/2008 0 0 28.03.2008 28.03.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Kúpno-predajná zmluva č. 025/2000/V na dodávku licencií antivírusového softvéru 0 0 02.10.2000 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o dodaní licencie produktu D. Signer pre použitie v externej doméne a technická podpora produktu č. 05/DIT/2009 0 0 16.12.2009 07.05.2011 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o dielo: Integrovaný systém správy taríf- ďalší rozvoj funkcionality v oblasti integrácie tranzitných procesov do Deklaračného systému ako subsystému ISST č. SP2021/12 0 0 12.08.2008 31.08.2010
Zmluva č.46/2/S/2007 0 0 28.12.2007 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o dielo: Integrovaný systém správy taríf-ďalší rozvoj funkcionality č. SP2021/13 0 0 12.11.2008 31.12.2010 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o dielo č. 02/DIT/2007 Rozšírenie funkcionality aplikačného programového vybavenia pre správu nepriamych daní - APV SYSNED 0 0 06.03.2007 31.12.2010 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK