Zmluvy bez uvedenia platnosti


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zmluva č. 46/54/S/2007 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 37830/2009-6035 0 0 15.12.2009 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 7849/2010-6035 o poskytovaní služieb spojených s prevádzkovnaním verejnej kanalizácie a ČOV 0 0 01.04.2010 31.12.2010 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 4405/2010-6035 o poskytovaní služieb 0 0 22.02.2010 31.12.2010 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 4400/2010-6035 0 0 17.02.2010 31.12.2010 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 4624/2010-6035 o poskytovaní služieb spojených s umývaním služobných motorových vozidiel 0 0 19.02.2010 31.12.2010 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva o bezplatnom servise č. 47/2008 0 0 03.12.2008 02.12.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č.7995/2008 na vykonanie údržby a opráv fotokopírovacích strojov 0 0 23.07.2008 19.06.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva o spolupráci 0 0 22.09.2005 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva o dielo č. 1/2009 0 0 11.02.2009 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti č. CKÚ/OSKaV/35/2009 0 0 01.01.2010 31.12.2010 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Dohoda o prenájme a servisnej službe 0 0 01.08.2002 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 46/44/S/2007 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 9568/19/2008 0 0 11.11.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 9568/20/2008 0 0 03.11.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 9568/23/2008 0 0 03.11.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 9568/15/2008 0 0 03.11.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 02/08/CR SR 0 0 20.06.2008 20.06.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 9568/12/2008 0 0 06.11.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 9568/11/2008 0 0 10.11.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 9568/7/2008 0 0 11.11.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 9568/4/2008 0 0 03.11.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 9568/9/2008 0 0 18.11.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 9568_14_2008 o poskytovaní služieb 0 0 20.11.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č.46/46/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 46_30_S_2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 46_33_S_2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 46/78/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 22-2008 na vykonanie údržby a opráv fotokopírovacích strojov 0 0 20.06.2008 20.06.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 46/77/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK