Zmluvy bez uvedenia platnosti


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Rámcová dohoda č. 4-2009 na dodanie tovaru 0 0 20.04.2009 20.04.2013 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o bezplatnom servise na 4 roky, alebo do max. 120 000 km č. 105/2008 0 0 18.12.2008 17.12.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o bezplatnom servise na 4 roky, alebo do max. 120 000 km č. 88/2008 0 0 18.12.2008 17.12.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 02/122008 o poskytovaní služieb pre 3.časť 0 0 01.01.2009 01.01.2013 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 01/072008 o poskytovaní služieb 0 0 17.07.2008 17.07.2012
Zmluva č. 46/27/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
ZMLUVA č. 46/29/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
ZMLUVA č. 46/25/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
ZMLUVA č. 46/26/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Rámcová dohoda č.27/2009 na dodanie tovaru 0 0 25.11.2009 25.11.2013 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. OEU 075-806/06 o zabezpečení servisných služieb 0 0 02.02.2007 01.02.2017 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
ZMLUVA č.9568/8/2008 o poskytovaní služieb 0 0 18.11.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 46/38/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 45/34/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 46/37/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 46/35/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 46/36/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 28.12.2011 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva o prevádzkovaní energetického diela reg. č. 545 0 0 04.01.2010 31.12.2010 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva o dielo o vykonaní kontroly, údržby a servisu 33/2009 0 0 08.01.2010 31.12.2010 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 24/82/2007 o poskytovaní služieb 0 0 31.10.2007 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 24/81/2007 o poskytovaní služieb 0 0 31.10.2007 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zml.o bezpl.serv. na 4 roky, alebo do max.120000 km č.59,58,46,80,67,66,17, 64,16,08,18,13,48,/2008 0 0 04.12.2012 03.12.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 46/52/S/2007 o poskytovaní služieb. 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 46/61/S/2007 o poskytovaní služieb. 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 46/59/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 46/55/S/2007 o poskytovaní služieb. 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 46/58/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 4832/1/2008 na vykonanie údržby a aopráv fotokopírovacích strojov 0 0 20.06.2008 20.06.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 46/60/S/2007 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 46/53/S/2007 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY