Zmluvy bez uvedenia platnosti


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zmluva č. 46/50/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 46/51/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Rámcová dohoda č.1/2008 na dodanie tovaru 0 0 10.09.2008 10.09.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
ZMLUVA č.46/44/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 9568/13/2008 o poskytovaní služieb 0 0 18.11.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
ZMLUVA č. 9568/14/2008 o poskytovaní služieb 0 0 20.11.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
ZMLUVA č. 7049/BA na vykonanie údržby a opráv klimatizačných zariadení 0 0 25.03.2009 25.03.2013 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 5859/2008 o poskytovaní služieb 0 0 17.07.2008 16.07.2012
Zmluva č. 46/63/S/2007 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 46/64/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
ZMLUVA č. 46/62/S/2007 o poskytnutí služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
ZMLUVA č. 6529/17/2008 o poskytnutí služieb 0 0 25.07.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. 1/05001/2008 0 0 27.11.2008 27.11.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
ZMLUVA č. 9568/18/2008 o poskytovaní služieb 0 0 17.12.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
ZMLUVA č. 9568/17/2008 o poskytovaní služieb 0 0 01.12.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 46/65/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 46/75/S/2007 o poskytnutí služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 46/67/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 46/66/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Rámcová dohoda č. 1/2009 na dodanie tovaru 0 0 04.03.2009 04.03.2013 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 46/74/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 46/73/S/2007 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 46/71/S/2007 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 9568/21/2008 0 0 03.11.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o bezplatnom service na 4 roky, alebo do max. 120 000 km č. 77/2008 0 0 18.12.2008 17.12.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o bezplatnom servise na 4 roky, alebo do max. 120 000 km č. 44/2008 0 0 11.12.2008 10.12.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o bezplatnom servise na 4 roky, alebo do max. 120 000 km č. 09/ 2008 0 0 11.12.2008 10.12.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o bezplatnom servise na 4 roky, alebo do max. 120 000 km č.11/2008 0 0 11.12.2008 10.12.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o bezplatnom servise na 4 roky, alebo do max. 120 000 km č. 89/2008 0 0 18.12.2008 17.12.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o bezplatnom servise na 4 roky, alebo do max. 120 000 km č. 92/2008 0 0 18.12.2008 17.12.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK