Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
15/2010 A.I.S., s.r.o. Kúpna zmluva na dodávaku IKT komponentov 29 890 0 Medzinárodné laserové centrum 18.11.2010
34-11/2009 Accor services Slovakia s.r.o. Komisionárska zmluva - na poskytovanie stravovania zametnancom HC formou stravovacích poukážok 22 793 9 923 Hudobné centrum 01.01.2010 31.12.2010
2006/108 AGENS s.r.o. Odborné skúšky PSN 6 638 833 Slovenské národné múzeum 20.12.2006 19.12.2010
Z-451/GR/2010 agner&partners.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 10 000 10 000 Slovenské národné divadlo 08.06.2010 31.12.2010
1/2007 akad.mal. Alexandra Šulíková Dokončenie reštaurovania ikonostasu z obdobia 18.-19. stor. z lokality Nižný Tvarožec 50 879 16 000 Slovenské národné múzeum 03.09.2007 31.12.2010
2010/333/12400 akad.mal. Milota Brimichová Reštaurovanie dreveného interiérového obkladu obv. Stien 20 000 0 Slovenské národné múzeum 22.06.2010 30.11.2010
2009/3/11300 akad.mal. Pavel Choma Zmluva o dielo - výtvarno-priestorové riešenie a realizácia prírodovednej expozície Zázrak prírody - Biodiverzita 980 560 289 743 Slovenské národné múzeum 09.07.2009 01.12.2011
70/2008 Aldobec technologies, s.r.o., Bratislava 851 03 , Osuského 44 Zmluva o dodávke systému monitorovania pohybu vozidiel 8 959 1 071 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 18.12.2008 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH predstavujú náklady na obstaranie monitorovacieho systému. Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 predstavujú paušálnu zmluvnú cenu za poskytnuté služby v príslušnom období. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
01/2010 Alena Bašková Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb 2 400 2 400 Medzinárodné laserové centrum 02.01.2010 31.12.2010
1/2010 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava 815 74 , Dostojevského rad 4 Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie 1 194 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 19.12.2009 31.12.2010 Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
22/2010 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava 815 74 , Dostojevského rad 4 Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie 5 842 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 12.02.2010 12.02.2011 Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
15/07/2010 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Flotilová poistná zmluva 0 0 Metodicko-pedagogické centrum 15.07.2010
12/2010 Alps Telecommunications Software Srl Kúpna zmluva na obstaranie akademických licencií pre softwarove produkty BeamPROP, GratingMOD Add-on, FEMS Add-on, ModeProp Add-on, LaserMode firmy RSoft Design Inc. 0 0 Medzinárodné laserové centrum 02.09.2010
31/07/2009 ALSTAV, s.r.o. O poskytovaní upratovacích služieb 1 440 0 Metodicko-pedagogické centrum 01.08.2009
8/2010 ARKA, a.s., Komárno 945 01 , Palatínová 15 Kúpna zmluva - kancelársky materiál 20 000 1 000 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 02.01.2010 02.01.2011 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH sú max. 20000,00 eur, pričom viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 budú max. 1000 eur podľa aktuálnych potrieb organizácie
10/2007 Artwell Design, s.r.o., Bratislava 821 08 , Košická 45 Zmluva o zabezpečovaní polygrafických služieb 35 551 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 21.02.2007 Zmluva je uzatvorená do konca roka 2007, alebo do vyčerpania dohodnutej zmluvnej sumy.
ASC s.r.o., Bratislavská 123, 911 05 Trenčín Zmluva o priebežnej obchodnej spolupráci uzavretá v zmysle ustanovenia § 269/2 Obchodného zákonníka 30 477 244 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 15.11.2007
59/2010 Ateliér 007, s.r.o. Zmluva o dielo 65 197 0 Národné osvetové centrum 02.01.2010 31.12.2010
01/2009 Branch Consulting s.r.o. Mandátna zmluva 2 737 0 Metodicko-pedagogické centrum 18.06.2009
V3004250000 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu 0 0 Slovenské národné múzeum 16.08.2006
Z-343/CMOK/2010 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Spolupráca medzi SND A BKIS- Rámcová zmluva o spolupráci 150 0 Slovenské národné divadlo 22.03.2010 30.06.2011
01/02/2010 C.E.N., s.r.o. O poskytnutí vysielacieho času 10 954 0 Metodicko-pedagogické centrum 01.02.2010 31.12.2010
19/5/2009 C.E.N., s.r.o. O poskytnutí vysielacieho času 10 954 0 Metodicko-pedagogické centrum 19.05.2009 31.12.2010
104/CMOK/2010 C.E.N.s.r.o. Zmluva o mediálnej spolupráci 14 398 0 Slovenské národné divadlo 20.01.2010 31.12.2010
08/2010 Carl Zeiss s.r.o. Kúpna zmluva na súbor doplnkov pre LSM NLO excitáciu a časovo rozlíšenú detekciu fluorescencie 77 884 0 Medzinárodné laserové centrum 16.06.2010 30.09.2010
100/2009 Certifikačný orgán CERTICOM Zmluva o kontrolnej činnosti 3 856 1 285 Národné osvetové centrum 23.04.2009 22.04.2012
20/11/2009 COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. Na dodanie výpočtovej a didaktickej techniky a poskytnutí súvisiacich služieb 8 476 098 0 Metodicko-pedagogické centrum 20.11.2009 20.11.2011
P 12-1/2002 Česká poisťovňa - Slovensko a.s., od 1.10.2008 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla: Škoda Octávia 293 413 Hudobné centrum 18.12.2002
P 12-2/2002 Česká poisťovňa - Slovensko a.s., od 1.10.2008 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Zmluva o poistení vozidla a súvisiacich rizík - havarijné poistenie motor. vozidla: Škoda Octávia 1 166 715 Hudobné centrum 18.12.2002
2009/01/22500 D+K Alarm s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 39 501 0 Slovenské národné múzeum 01.01.2009 31.12.2011
1 2 3 4 5 6 >>