Zmluva č. 44561/2009/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:44561/2009/2010
Dodávateľ:SEVITECH a.s., Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka - (Operačný program informatizácia spoločnosti *)
Zmluvne dohodnutá čiastka:21 943 156,13
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:21 943 156,13
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Objednávateľ:MPSVR SR
Poznámka:* Finančné prostriedky sú viazané v rámci operačného programu informatizácia spoločnosti na MF SR.

Prílohy