Zmluvy za Ministerstvo zdravotníctva SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
51/Z/2008 Activa Slovakia, s.r.o. Rámcová dohoda-xerografický papier 0 0 MF SR 25.02.2008 31.12.2011 Rámcová dohoda uzatvorená vrámci CVO; predpokladaný rozsah predmetu RD počas jej platnosti je 130 900 000,00 SKK (4 345 083,98 €) s DPH
24/Z/2010 Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby 59 500 0 MZ SR 18.06.2010 17.10.2010
37/Z/2007 Advokátska kancelária JANČO, MULARČÍK A PARTNERI, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0 0 MZ SR 110,60 €/hod
33/Z/2007 AQUA PRO, s.r.o. Rámcová zmluva č. 2007384 - zabezpečenie pitného režimu pre zamestancov MZ SR, dávkovače vody 6 0 MZ SR 01.08.2007 zmluvná cena 6,28 €/ 1 vratný obal s vodou; zmluva na dobu neurčitú
27/Z/2010 Arthur D. Little GmbH, organizačná zložka Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 70 436 0 MZ SR 17.06.2010 16.08.2010
20/Z/2010 Blueframe,s.r.o. Zmluva na komplexné zabezpečenie technického chodu webovej stránky www.health-sf.sk so systémovou podporou jej administrácie 2 842 0 MZ SR 01.06.2010 31.12.2015 suma 2 841,72 €/rok
28/Z/2010 BSP Softwaredistribution, a.s. Vládna zmluva - licencie na produkty spoločnosti Microsoft 997 244 0 MZ SR 01.06.2010 31.05.2013 pristúpenie k Vládnej zmluve
45/Z/2007 CS security, s.r.o. Zmluva o poskytovaní strážnej služby 5 0 MZ SR 30.10.2007 31.10.2010 zmluvná cena 4,94 €/hod pre jedného bezpečnostného pracovníka strážnej služby
45/Z/2009 FaxCopy, a.s. Zmluva o poskytovaní servisu 19 0 MZ SR 01.08.2009 zmluvná cena 19,397 €/1 hodina servisnej činnosti; zmluva na dobu neurčitú
22/Z/2010 GEO Slovakia, s.r.o. Zmluva na vypracovanie "Revízie registrácie minerálnych zdrojov na území vybraných okresov Prešovského kraja" 10 267 0 MZ SR 16.06.2010 30.11.2010
52/Z/2008 Harmanec-Kuvert, spol. s r.o. Rámcová dohoda č. 4800000178 - dodávanie obálok 0 0 MF SR 25.02.2008 31.12.2011 Rámcová dohoda uzatvorená vrámci CVO; predpokladaný rozsah predmetu RD počas jej platnosti je 78 183 000,00 SKK (2 595 200,16 €) s DPH
60/Z/2004 Hilka Stanislav-Autoservis Zmluva o dielo - pozáručná údržba a oprava osobných motorových vozidiel 16 0 MZ SR 18.11.2004 17.11.2009 zmluvná cena 15,80 €/normohodina
27/Z/2005 HOUR, spol. s r. o. Zmluva o dielo č. 136/2005/ZODH/ZA 0 0 MZ SR 08.07.2005 dodávateľ nedal súhlas na zverejnenie v plnom rozsahu;zmluva na dobu neurčitú
74/Z/2009 IBM Slovensko, spol. s r.o. Technická asistencia Programu implementácie eHealth 1 499 400 0 MZ SR 30.07.2009 29.07.2011
61/Z/2004 JAKA - Jarolíková Katarína Zmluva - upratovacie a čistiace práce 0 0 MZ SR 18.11.2004 zmluvná cena 0,0146 €/m2/deň s DPH; zmluva na dobu neurčitú
12/Z/2006 Kapsch s. r. o. Zmluva o dielo - rozšírenie digitálneho komunikačného systému Meridian 1 813 303 0 MZ SR 30.03.2006 31.03.2011 čiastka 24 501 560,93 SKK prepočítaná na €
47/Z/2008 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. Poskytovanie služieb - servis 79 0 MZ SR 08.12.2008 07.12.2011 čiastka 2 380,00 SKK prepočítaná na €
46/Z/2009 LYNX, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 1 769 0 MZ SR 28.08.2009 27.08.2011
53/Z/2008 MIKONA, s.r.o. Rámcová dohoda č. 4600000497 - pneumatiky pre motorové vozidlá domácej a zahraničnej produkcie, pre letné a zimné použitie 0 0 MF SR 08.08.2008 31.12.2011 Rámcová dohoda uzatvorená vrámci CVO; predpokladaný rozsah predmetu RD počas jej platnosti je 61 523 000,00 SKK (2 042 189,47 €) s DPH
10/Z/2010 Ness Slovensko, a.s., LYNX, s.r.o. - konzorcium Zmluva o dielo - Národný projekt "Elektronické služby zdravotníctva" 39 939 970 0 MZ SR 31.03.2010 30.03.2012