Zmluva č. 65/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:65/2010
Dodávateľ:MAQUET, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka servoventilátora
Zmluvne dohodnutá čiastka:960 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:960 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Poznámka:http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_platne_k_20100709/14_652010_Maquet_sro.pdf