Zmluva č. 59/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:59/2010
Dodávateľ:MED-ART, s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka liekov
Zmluvne dohodnutá čiastka:656 346,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:656 346,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:328 173,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Poznámka:viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010