Zmluva č. 54/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:54/2010
Dodávateľ:Martek Medical SK, a.s., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka liekov
Zmluvne dohodnutá čiastka:304 146,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:304 146,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:152 073,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Poznámka:viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010

http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_platne_k_20100709/11_542010_Martek_medical_SK_as.pdf