Zmluva č. 52/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:52/2010
Dodávateľ:B.Braun Medical, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka infúznej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:208 531,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:208 531,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava