Zmluva č. 51/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:51/2010
Dodávateľ:Dräger Slovensko, s.r.o., Piešťany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka a montáž anesteziologických prístrojov Primus
Zmluvne dohodnutá čiastka:419 957,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:419 957,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Poznámka:http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_platne_k_20100709/10_512010_Drager_Slovensko_sro.pdf