Zmluva č. 43/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:43/2010
Dodávateľ:Unipharma Prievidza - 1.slovenská lekárnická a. s,, Bojnice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka liekov
Zmluvne dohodnutá čiastka:229 597,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:229 597,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:114 799,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Poznámka:viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II.polroku 2010