Zmluva č. 31/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:31/2010
Dodávateľ:7R Panmed, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka liekov
Zmluvne dohodnutá čiastka:115 154,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:115 154,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:57 577,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Poznámka:viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010

http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_platne_k_20100709/08_312010_7R_Panmed_sro.pdf