Zmluva č. 174/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:174/2009
Dodávateľ:Roche Slovensko, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:prenájom analyzátora
Zmluvne dohodnutá čiastka:85 380,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:85 380,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:42 690,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Poznámka:viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II.polroku 2010

http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_platne_k_20100709/06_1742009_Roche_Slovensko_sro.pdf