Zmluva č. 69/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:69/2009
Dodávateľ:Bohuš Šesták - Veľkosklad, Galanta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
Zmluvne dohodnutá čiastka:71 950,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:71 950,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:35 975,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Poznámka:viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010