Zmluva č. 175/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:175/2007
Dodávateľ:Tatra-leasing, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:finančný leasing na splatenie - dodávka mobilnej IJ
Zmluvne dohodnutá čiastka:98 154,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:98 154,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Poznámka:http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_platne_k_20100709/03_1752007_Tatra-leasing_sro.pdf