Zmluva č. 80/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:80/2007
Dodávateľ:GTS Nextra,a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:telekomunikačné služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:56 479,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:56 479,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:28 240,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Poznámka:mimorozpočtové čerpanie

http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_platne_k_20100709/02_802007_GTS_Nextra_as.pdf