Zmluva č. 016/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:016/2010
Dodávateľ:Stavorex pol. s.r.o. , Mostná 13, 949 01 Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rekonštrukcia budovy CPPPaP v Zlatých Moravciach
Zmluvne dohodnutá čiastka:165 736,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:165 736,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Nitre, Štefánikova 69, 949 01 Nitra

Prílohy