Zmluva č. 6/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2008
Dodávateľ:IPSYSTECH, Spišská Nová Ves, Kolárska 2691/5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodanie notebookov. Kúpna zmluva č.6 podľa zákona 513/1991 Zb.
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 530,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 530,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚCDaPK Košice, Košice, Komenského 52

Prílohy