Zmluva č. 1/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2008
Dodávateľ:MVO PROXIMA, Spišská Nová Ves, Sama Chalupku 15
Predmet zmluvy - názov zmluvy:PC kurzy. Mandátna zmluva podľa §566 zákona 513/1991 Zb.
Zmluvne dohodnutá čiastka:30 200,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:30 200,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚCDaPK Košice, Košice, Komenského 52

Prílohy