Zmluva č. 11/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/2010
Dodávateľ:Bečarik, s.r.o., Spišská Nová Ves
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka interiérového vybavenia
Zmluvne dohodnutá čiastka:57 960,49
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:57 960,49
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy