Zmluva č. 08/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:08/2010
Dodávateľ:Drevopil - Spiš, s.r.o., Krompachy
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia stavby
Zmluvne dohodnutá čiastka:314 800,38
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:314 800,38
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy