Zmluva č. 03/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03/2010
Dodávateľ:Ing. Karol Petz, Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stavebný dozor
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 900,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 900,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy