Zmluva č. 02/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02/2010
Dodávateľ:Autoservis CZ
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava služonmých motorových vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:17,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:17,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach
Poznámka:normohodina

Prílohy