Zmluva č. 16/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:16/2009
Dodávateľ:Alcomplet izolácie, s.r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia stavby
Zmluvne dohodnutá čiastka:805 942,38
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:41 241,01
Celková dohodnutá čiastka:847 183,39
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy