Zmluvy za Centrum pre medzinárodnoprávu ochranu detí a mládeže


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
9484/2009 4 Cubes, s.r.o. J.Poničana 6114/7 841 08 Bratislava Zmluva o poskytovaní servisných služieb* 3 284 0 Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže 01.11.2009 31.12.2009 *K informačnému systému automatizovanej správy registratúry a dokument manažment systému pre uchovávanie a spracúvanie údajov o prichádzajúcich a odchádzajúcich platbách výživného pre Centrum s potrebným Hardwarom a modulu osvojenia v rámci projektu Svetovej banky Technická podpora rozvoja ľudského kapitálu č. LA 7271SK
10426/2010 4 Cubes, s.r.o. J.Poničana 6114/7, 841 08 Bratislava Zmluva o poskytovaní servisných služieb* 393 2 356 Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže 15.06.2010 31.12.2010 *K informačnému systému automatizovanej správy registratúry a dokument manažment systému pre uchovávanie a spracúvanie údajov o prichádzajúcich a odchádzajúcich platbách výživného pre Centrum s potrebným Hardwarom a modulu osvojenia v rámci projektu Svetovej banky Technická podpora rozvoja ľudského kapitálu č. LA 7271 SK - 392,70/mes.
10159/2010 Družstvo preventívno ochranných služieb Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica Zmluva o vykonávaní bezpečnotechnickej služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi 42 249 Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže 07.06.2010 31.12.2010 *41,50 jednorazová odmena pre dodávateľa, ktorý nie je plátcom DPH za vyhotovenie príslušnej dokumentácie BOZP a PO v rámci novelizácií právnych predpisov, 41,50/mes - odmena pre dodávateľa, ktorý nie je plátcom DPH
21619/2010 Družstvo preventívno ochranných služieb Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica Zmluva o vykonávaní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmipred požiarmi 41 0 Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže 01.01.2011 31.12.2012 41€ sa uhrádza 1x mesačne, dodávateľ nie je plátcom DPH
6527/2007 Entry Net, s.r.o. Martinská 49, 821 05 Bratislava Zmluva o dielo č. Centrum/428/2007-1 na zhotovenie bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov a o poskytnutí s tým súvisiacich služieb 9 295 0 Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže 10.09.2007 31.12.2010
21688/2010 Entry Net, s.r.o. Martinská 49, 821 05 Bratislava Dohoda o ukončení zmluvy č. Centrum/428/2007-1 na zhotovenie bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov a o poskytnutí s tým súvisiacich služieb 0 0 Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže 09.12.2010 *Dohoda ukončuje zmluvu č. Centrum/428/2007-1
8440/2009 Fachman, s.r.o. Dunajská 64, 811 08 Bratislava Zmluva o dielo č. 8/2009 na vykonávanie upratovacích a s nimi súvisiacich prác uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 331 985 Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže 05.10.2009 Zmluva uzavretá na dobu neurčitú, 164,22/mes
4381/2008 Michal Bohuš -Profesionál BOZP-P, SNP 861, 908 85 Brodské Zmluva o vykonávaní bezpečnotechnickej služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi 42 0 Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže 29.05.2008 03.06.2010 *1250 Sk -jednorazová odmena pre dodávateľa, ktorý nie je plátcom DPH za vyhotovenie príslušnej dokumentácie BOZP a PO 1250 Sk/mes