Zmluva č. 14/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/2009
Dodávateľ:Juraj Lukáč - DUMYS, Rožňava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka interiérového vybavenia
Zmluvne dohodnutá čiastka:28 400,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:28 400,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy