Zmluva č. 13/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2009
Dodávateľ:Datacom, s.r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka výpočtovej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 035,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 035,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy