Zmluva č. 12/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/2009
Dodávateľ:Ing. Anna Hlaváčová, Rožňava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stavebný dozor
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 800,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 800,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy