Zmluva č. 11/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/2009
Dodávateľ:SENSIM, s.r.o., Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Externý manažment projektu
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 799,99
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 799,99
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy