Zmluva č. 07/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:07/2009
Dodávateľ:Datacom, s.r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Interiérové vybavenie IKT učebne
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 945,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 945,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy