Zmluva č. 06/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:06/2009
Dodávateľ:EUROCOMPRO, s.r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Externý manažment projektu
Zmluvne dohodnutá čiastka:17 559,58
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 118,85
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy