Zmluva č. 05/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:05/2009
Dodávateľ:Ing. Anna Hlaváčová, Rožňava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Verejné obstarávanie
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 626,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 626,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy