Zmluva č. 04/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04/2009
Dodávateľ:INICO Trebišov, s.r.o., Trebišov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia stavby
Zmluvne dohodnutá čiastka:590 326,58
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:83 125,00
Celková dohodnutá čiastka:673 451,58
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy