Zmluva č. 03/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03/2009
Dodávateľ:Dipos, s.r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Interiérové vybavenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:67 708,98
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:67 708,98
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy