Zmluva č. 22/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:22/2008
Dodávateľ:ARDE, s.r.o., Bardejov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie verejného obstarávania
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 323,57
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 323,57
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy