Zmluva č. 10/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10/2008
Dodávateľ:Michaela Babejová, Poprad
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Projektové práce
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 149,84
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 149,84
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy