Zmluva č. 08/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:08/2008
Dodávateľ:ARTAX s.r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Projektové práce
Zmluvne dohodnutá čiastka:30 415,58
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:30 415,58
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy