Zmluva č. 01/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01/2008
Dodávateľ:KOOPERATÍVA a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistenie majetku
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 301,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 301,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach
Poznámka:za rok

Prílohy