Zmluva č. 2/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2008
Dodávateľ:PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Návratná finančná výpomoc na podporu riešenia projektu "Inovácia automatizovaného elektrónovolúčového zváracieho komplexu pre priemyselné aplikácie"
Zmluvne dohodnutá čiastka:232 357,43
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:232 357,43
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Inovačný fond n. f. , Bratislava