Zmluva č. 21/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:21/2009
Dodávateľ:Bečarik, s.r.o., Spišská Nová Ves
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia stavby
Zmluvne dohodnutá čiastka:142 201,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:142 201,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy