Zmluva č. 1/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2006
Dodávateľ:EVPÚ a. s, , Nová Dubnica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Návratná finančná výpomoc na podporu riešenia projektu "Výskum a vývoj komponentov technologického komplexu splynovania komunálneho odpaduú novej metódy zhodnocovania TKO".
Zmluvne dohodnutá čiastka:650 600,81
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:650 600,81
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Inovačný fond n. f. , Bratislava