Zmluva č. 325072007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:325072007
Dodávateľ:IRES R+M s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo "rekonštrukcia budovy ŠfK"
Zmluvne dohodnutá čiastka:-87 731,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:-87 731,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Štátna filharmónia Košice

Prílohy