Zmluva č. 28/2008/SaP

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:28/2008/SaP
Dodávateľ:4 Digital Books - ASSY, Švajčiarsko
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:258 230,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:258 230,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Slovenská národná knižnica

Prílohy